ENUM

ExternalMarketingProviderType

A ExternalMarketingProviderType for ExternalMarketingProvider 3rd party integration.

link GraphQL Schema definition

  • enum ExternalMarketingProviderType {
  • # A 3rd party marketing provider called MarketBroadband.com.
  • MARKET_BROADBAND
  • }